Algemene voorwaarden

 • Juridische disclaimer voor het gebruik van SEO Flow.
 • Beperking van aansprakelijkheid.
 • Verklaringen over het gebruik van de website en de inhoud ervan.

Korte uitleg van SEO flow 

 • Geen garanties: SEO Flow biedt een tool en dienst om linkbuilding te faciliteren, maar geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten of prestaties van de geplaatste links en gastblogs.
 • Verantwoordelijkheid van gebruikers: Gebruikers van SEO Flow zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten, regelgeving en richtlijnen met betrekking tot linkbuilding en SEO.
 • Nauwkeurigheid van gegevens: Hoewel we ons best doen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kan SEO Flow niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of verouderde gegevens in de tool.
 • Beveiliging: SEO Flow streeft naar het bieden van een veilige omgeving voor gebruikers, maar kan niet garanderen dat de tool volledig vrij is van beveiligingsrisico’s.
 • Linkkwaliteit: Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit en relevantie van de links die ze uitwisselen met andere linkpartners.
 • Inhoud van externe links: SEO Flow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar links worden geplaatst.
 • Wijzigingen in functionaliteit: SEO Flow behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van de tool op elk moment te wijzigen of bij te werken.
 • Intellectueel eigendom: Alle inhoud en materialen op de website van SEO Flow zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
 • Beëindiging van gebruik: SEO Flow behoudt zich het recht voor om het gebruik van de tool te beëindigen voor gebruikers die zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houden.
 • Contactgegevens: In de disclaimer kunnen contactgegevens worden opgenomen voor gebruikers om eventuele vragen, klachten of opmerkingen te melden.

 

Het is belangrijk om te vermelden dat dit slechts kernpunten zijn en dat de daadwerkelijke disclaimer meer gedetailleerde juridische taal en bepalingen kan bevatten om de wettelijke aspecten correct af te dekken.

Het wordt altijd aanbevolen om een juridisch adviseur te raadplegen bij het opstellen van een disclaimer voor een bedrijfswebsite.